Når du ønsker et Energi-Tjek af din ejendom, skal du bestille det her på siden hos Energivejlederen Jan Sandberg: Mobil 4075 7437 eller på mail: kildevangsgaarden@gmail.com

Du bliver derefter kontaktet for at lave en aftale om dato for Energi-Tjek.

Efterfølgende modtager du på mail bekræftelse på vores aftale og et link til et skema, som du skal udfylde med data på din ejendom og dit forbrug. Du accepterer samtidig at modtage op til 3 tilbud på de opgaver vi aftaler.

Energi-Tjek gennemføres af en Energivejleder, som gennemfører følgende i din bolig:

Klimaskærmen (vinduer,døre,vægge,loft,gulve)
På baggrund af tegninger, besigtigelse og din egen viden, gennemgås isoleringstykkelser i hulmur, skråvægge, loft og gulve. Tykkelser kommenteres og mulige løsninger og ønsker drøftes.

Varmesystem:
Ejendommens varmesystem gennemgås og kommenteres. Ved eventuel forslag om udskiftning af varmekilde, drøftes potentielle besparelser og dine ønsker omkring eventuel ny varmekilde.

EL-forbrug gennemgås og kommenteres. Forslag til besparelser drøftes.

Vedvarende Energi
Muligheder indenfor vedvarende energi i din ejendom gennemgås og drøftes i forhold til dine ønsker.

Tilskudsmuligheder
Tilskudsmuligheder og bolig/job ordningen gennemgås i forhold til din ejendom.

Når Energi-Tjekket og informationsdelen er overstået, drøftes hvilke opgaveområder, du ønsker tilbud på.

Undervejs i Energi-Tjekket vil der blive taget billeder (hvis du tillader det) af tekniske installationer eller problemområder. Billederne kan være god hjælp for de håndværkere, som senere skal udarbejder tilbud.

Herefter vil du blive kontaktet af håndværkere og efter deres besigtigelse af de(n) beskrevne opgave(r) modtager du tilbud, som indeholder forslag, pris, CO2 tilskud, samt størrelse på arbejdsløn til brug for dit skattefradrag.

Alt dette indeholder det gratis Energi-Tjek.

Hvis du er i tvivl om, hvilket af de modtagne tilbud der er bedst eller hvis der er større energimæssige problemstillinger i din ejendom, der skal yderligere vurderes, vil vi anbefale dig, at du kontakter Energi-Tjek Odsherreds rådgivende ingeniør eller din egen - for at få lagt en samlet plan. Dette er dog ikke med i det gratis Energi-Tjek.